ปล่อยไปจนกว่าน้ำจะหมด

0 ดู
ปล่อยไปจนกว่าน้ำจะหมด
0 ดู

เด็กชายให้กระเจี๊ยวใหญ่ของเขาให้หญิงสาวดื่ม

ปล่อยไปจนกว่าน้ำจะหมด
ปล่อยไปจนกว่าน้ำจะหมด
ปล่อยไปจนกว่าน้ำจะหมด
ปล่อยไปจนกว่าน้ำจะหมด
ทิ้งคำตอบไว้